Hvordan man læser en bog

Hvis man vil udvikle en god smag for litteratur, skal man læse digte ifølge den sovjetisk-amerikanske forfatter og nobelprismodtager Joseph Brodsky. Jo mere poesi, man læser, jo mindre tolerant bliver man over for enhver form for ordflom af både politisk og filosofisk art, i historiske afhandlinger, sociale studier, eller inden for den kunstart, som kaldes fiktion.

En god stil i et stykke prosa er altid afhængig af præcisionen, tempoet og den knappe intensitet i den poetiske diktion. Som barn af epitaf og epigram – tilsyneladende undfanget som en genvej til enhver form for konkret emne – er poesien en ældre bror til prosaen, og tillige en fortrinlig pisk over nakken på sidstnævnte. Den lærer ikke alene prosaen at kende værdien af det enkelte ord, men også de forskellige ordklassers individuelle temperamenter, alternativer til lineær komposition, evnen til at udelade alt overflødigt, at lægge vægt på detaljerne, brugen af antiklimaks. Fremfor alt udvikler poesien hos prosaen en appetit for det metafysiske, hvilket er det, der adskiller et kunstværk fra rent skønmaleri.

Fra essaysamlingen On Grief and Reason af Joseph Brodsky, på dansk ved Claes Johansen Hvordan man læser en bog. Aschehoug, 1997.