Jysk gårdmandsdatter og skribent

Hun har i de over 30 år leveret langt over 100 fortællinger til bladet … K. Pl.s noveller var god folkelig fortællekunst med et indslag af psykologisk præcision, som måske ellers ikke er typisk for genren. Foruden de faste leverancer til ”Hus og Hjem” fik hun optaget sine noveller i praktisk talt alle større ugeblade udgivne i Danmark i det sidste kvarte århundrede. Selv anslog K.Pl. at hun havde skrevet over 1000 fortællinger, deraf adskillige til oplæsning i radioen.

Jeg mente vagt at kende navnet Karen Plovgaard, forfatter til pigebogen Sanne, fra gamle tiders ugebladsnoveller, og jo da, det er den samme.

Uden at forfalde til nogen speciel ”barnlig tone” anvendte hun i sine børnebøger en særpræget klar og mundret udtryksform, som med omhu var bygget op på et forenklet ordvalg, hvorved hun også havde de ikke få læseretarderede i tanke. – I det hele taget betragtede hun dette at skrive for børn som mere krævende og forpligtende end at skrive for voksne.

Fra G. Scherz: Jysk gårdmandsdatter og skribent, Karen Plovgaard (1887 – 1966). Arne Frost-Hansens Forlag, 1967.

Et stille hurra for det danske biblioteksvæsen.