Forlagskontrakter

Hvis en forlagskontrakt er indgået inden for de seneste 3 år, og ikke andet fremgår af ordlyden, så betragtes forlagets udgivelsesrettigheder til et værk som omfattende både trykte og digitale medier. Altså ud fra en erkendelse af at ”udgivelse” i dag er et flertydigt ord, der kan håndteres på flere måder. Hvorimod det i ældre kontrakter er omvendt: her har forlaget rettighederne til at udgive de trykte bøger og kun dem, med mindre andre former udtrykkeligt er nævnt i kontrakten. Hvis de ikke er det, vil forfatteren  altså selv kunne udgive sit værk fx som e-bog.

Denne og megen anden nyttig viden fik jeg den14. maj fra jurist Anne Koldbæk på endnu et glimrende kursus i Dansk Forfatterforening.