Børnelitterær poesi

”Poesien er den form for litteratur og ordkunst, hvor sproget bevæger sig længst væk fra referentialiteten. Sproget er sprog for dets egen skyld og ikke bærer af historie eller intentionalitet. I poesien bliver sproget ikke underlagt referentialiteten, de eksisterer side om side, og i visse tilfælde vendes forholdet mellem form og indhold på hovedet, så formen får forrang …”

Ikke kun indholdet, men også udtrykket er centralt, i visse tilfælde endda vigtigere end indholdet.

Til brug for ph.d.-projekt med foreløbig titel ”Den litterære legeplads. En undersøgelse af sprog i ny dansk børnelitterær poesi” definerer og afgrænser Line Beck Rasmussen betegnelser som lyrik, poesi, digte, rim, remser, vers osv. Spændende læsning fra spændende artikel i Nedslag i børnelitteraturforskningen, bd. 10, udgivet i rækken Center for Børnelitteraturs skriftserie, 2009.