Hvert værk er et svar

Bogen 117 stemmer indeholder korte tekster af en masse mennesker –mange af dem forfattere, men også andre. Det er et på sin vis charmerende sammensurium af sammenbragte børn, der hver især skriver om drømme og visioner, og her er det for mig at se hverken det unikke synspunkt eller den litterære tekst, der gør bogen interessant, men mangfoldigheden  kombineret med den kortfattede form. Det er simpelthen spændende at se, hvad den næste skriver, og den næste igen.

Selv har jeg bidraget med teksten Alvildas hår.

Her er et fint citat fra en af bogens sidste stemmer, digteren Janus Kodal, der skriver under overskriften Om ytringsfrihed, tale til fribyforfatterne:

”Udfordringen for forfatteren i vesten er overhovedet at blive hørt. Kunst er hverken det, der findes, eller modsætningen til det, der findes. Kunst er noget helt andet. Men hvad? Det er spørgsmålet. Hvert værk er et svar.  Ofte svarer kunst ved at multiciplere spørgsmålene. Kunst er svær at passe ind i et letfordøjeligt sort/hvidt billede af verden. Kunst tjener ikke en ideologi. Kunst bliver nødt til at være anderledes. Litterær kunst må bruge selv sprogmaterialet anderledes med viden om dets forbindelser, dets spil og dets etymologi.”

Redigeret af Michael Svennevig og udkommet på forlaget Epigraf, august 2012.