Papir taler til følelserne

Det vi læser på en skærm huskes og glemmes igen. Det vi læser i en bog sanses i et samarbejde mellem hjerne og krop, teksten bliver en del af én selv og afføder en dybere og mere varig forståelse. Alt ifølge en ny norsk undersøgelse, udført af professor Anne Mangen og hendes kolleger på Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger.

Interessant for skoler, men også for forfattere.  Se selv på videnskab.dk.