Kunst i det offentlige rum

Forrige år udkom bogen ”Velfærdshverdag i billeder fra 60’erne til nu” som et udstillingskatalog til Erik Hagens retrospektive udstilling i forbindelse med hans 70 års fødselsdag. Bogen er fuld af billeder man kender og ikke kender, steder og begivenheder man kender eller gerne ville have kendt. Et af dem, jeg ikke kender, er Esbjerg Evangeliet, en 40 meter lang udsmykning på en rundet væg i foyeren på CVU Vest i Esbjerg. Billedet blev malet i årene 2003 – 2005 og er en moderniseret historie om et menneskes liv. Erik Hagens siger selv iflg. bogen, at det er ”et billede på alt det, det almindelige, voksne menneske af i dag må forholde sig til i sit liv og tage ansvar for, som man tager ansvar for sig selv og sit barn – sin menneskesøn eller datter.” Fra transistorradioen med vinger udgår en bebudelse til en ung kvinde i en etværelses lejlighed, og den lille Jesus kommer til verden i en kondisko, nutidens udgave af ”apostlenes heste”. Jeg tænker, at næste gang jeg kommer i nærheden af Esbjerg, så er det om at finde CVU, for det værk vil jeg rigtig gerne se. Så er det, jeg må tilføje: hvis det altså er der! Hvis det altså ikke er blevet overmalet, lige som Poul Gernes udsmykning på Herlev Hospital.