Modstridende tanker

”At nære kærlighed til romaner og udvikle den vane at læse romaner vidner om et ønske om at undslippe logikken i den kartesianske verden, hvor legeme og sjæl, logik og fantasi står i modsætning til hinanden. Romaner er unikke konstruktioner, som gør det muligt for os uden bekymring at have modstridende tanker i vort indre og forstå forskellige synspunkter samtidig”. Sådan siger forfatteren og Nobelprismodtageren Orhan Pamuk i sin nye bog ”Den naive og sentimentale romanforfatter. Hvad sker der, når vi skriver og læser romaner”, her citeret efter Jes Stein Pedersen i Politiken den 11.4. Hertil er kun at sige: det er s’gu så besværligt med alle de synspunkter. Man kan jo slet ikke udtale sig skråsikkert om noget som helst, hvis man også skal have forståelse for det modsatte! Så moralen er: lad være med at skrive eller læse romaner - og da slet ikke Pamuk: det er alt for besværligt med al den bevidsthedsudvidelse!